Statut

Statut Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Zespołem Prader-Willi
Tekst jednolity uchwalony dnia 20 wrze┼Ťnia 2013 r.

Rozdział I
Postanowienia og├│lne
┬ž 1
1. Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespo┼éem Pradera-Williego, zwane dalej “Stowarzyszeniem”, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytu┼éu posiada osobowo┼Ť─ç prawn─ů.
2. Stowarzyszenie dzia┼éa na rzecz chorych z zespo┼éem Pradera-Williego i ich rodzin, tak b─Öd─ůcych jak i nieb─Öd─ůcych cz┼éonkami Stowarzyszenia.
3. W stosunkach mi─Ödzynarodowych Stowarzyszenie pos┼éuguje si─Ö nazw─ů ÔÇ×Polish Prader-Willi Syndrome AssociationÔÇŁ.
┬ž 2
1. Siedzib─ů Stowarzyszenia s─ů Micha┼éowice.
2. Stowarzyszenie może realizować swoje cele statutowe na terenie całego kraju oraz w zakresie dozwolonym prawem poza granicami Polski.
┬ž 3
Stowarzyszenie mo┼╝e przyst─Öpowa─ç do organizacji mi─Ödzynarodowych na warunkach okre┼Ťlonych w statutach tych organizacji, wynikaj─ůcych z um├│w mi─Ödzynarodowych, kt├│rych Polska jest stron─ů.
┬ž 4
1. Stowarzyszenie mo┼╝e u┼╝ywa─ç odznak i piecz─Öci zgodnie z wzorami zatwierdzonymi przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie może ustanowić wyróżnienia i odznaki honorowe i nadawać je osobom fizycznym, zasłużonym dla celów realizowanych przez Stowarzyszenie.
┬ž 5
Stowarzyszenie opiera swoj─ů dzia┼éalno┼Ť─ç na pracy spo┼éecznej cz┼éonk├│w. Do wykonywania okre┼Ťlonych zada┼ä Stowarzyszenie mo┼╝e zatrudnia─ç pracownik├│w. Pracownikiem mo┼╝e by─ç ka┼╝dy cz┼éonek Stowarzyszenia oraz osoby nienale┼╝─ůce do Stowarzyszenia.
┬ž 6
1. Stowarzyszenie prowadzi odp┼éatn─ů i nieodp┼éatn─ů dzia┼éalno┼Ť─ç po┼╝ytku publicznego.
2. Zasady prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci odp┼éatnej i nieodp┼éatnej po┼╝ytku publicznego okre┼Ťla Zarz─ůd.

Rozdział II
Cele i zadania Stowarzyszenia
┬ž 7
1. Celem Stowarzyszenia jest kompleksowa pomoc
– osobom z zespo┼éem Pradera-Williego
– rodzinom i opiekunom os├│b chorych z zespo┼éem Pradera-Williego
2. Cele te Stowarzyszenie realizuje poprzez odp┼éatn─ů i nieodp┼éatn─ů dzia┼éalno┼Ť─ç po┼╝ytku publicznego.
Nieodp┼éatna dzia┼éalno┼Ť─ç po┼╝ytku publicznego:
– upowszechnianie wiedzy o zespole za pomoc─ů prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci
edukacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami,
s┼éu┼╝─ůcej w szczeg├│lno┼Ťci procesowi w┼é─ůczenia spo┼éecznego os├│b chorych i ich
najbli┼╝szych w spo┼éeczno┼Ťci lokalnej;
– wsp├│┼éudzia┼é w organizowaniu konferencji naukowych i wyk┼éad├│w s┼éu┼╝─ůcych
popularyzacji wiedzy o zespole Pradera-Williego;
– popularyzacj─Ö idei Stowarzyszenia, informowanie i u┼Ťwiadamianie zmierzaj─ůce do pe┼énej integracji os├│b chorych i ich rodzin ze spo┼éecze┼ästwem poprzez publikacje w┼éasne i inne;
– tworzenie miejsc, gdzie mo┼╝na si─Ö zwr├│ci─ç po pierwsz─ů informacj─Ö i pomoc w
zmaganiu si─Ö z efektami choroby;
– wsp├│┼éprac─Ö z krajowymi, zagranicznymi i mi─Ödzynarodowymi stowarzyszeniami o podobnych celach dzia┼éania;
– wyst─Öpowanie do organ├│w w┼éadzy i administracji pa┼ästwowej i samorz─ůdowej w sprawach dotycz─ůcych: rehabilitacji, spo┼éecznych, zawodowych i innych, os├│b
chorych i ich rodzin; współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej oraz innymi uczestnikami życia publicznego;
– organizowanie rehabilitacji i wypoczynku oraz opieki medycznej; pozyskiwanie sprz─Ötu rehabilitacyjnego i pomocniczego;
– wsp├│┼éprac─Ö z plac├│wkami naukowymi i mo┼╝liwo┼Ť─ç ustanawiania stypendi├│w
naukowych w zakresie badań nad zespołem Pradera-Williego;
– organizowanie pomocy finansowej, rzeczowej i psychologicznej chorym i ich
rodzinom oraz pozyskiwanie ┼Ťrodk├│w na dzia┼éalno┼Ť─ç statutow─ů;
–┬á prowadzenie poradnictwa psychologicznego, prawnego oraz udzielanie informacji na temat uprawnie┼ä przys┼éuguj─ůcych osobom chorym i ich rodzinom;
– prowadzenie zaj─Ö─ç grupowych, indywidualnych maj─ůcych na celu usprawnienie lub/i wspieranie funkcjonowania os├│b chorych z post─Öpuj─ůc─ů niepe┼énosprawno┼Ťci─ů intelektualn─ů i fizyczn─ů w r├│┼╝nych rolach spo┼éecznych, w r├│┼╝nych ┼Ťrodowiskach;
– t┼éumaczenie artyku┼é├│w i poradnik├│w terapeutycznych dotycz─ůcych zespo┼éu;
– prowadzenie rejestru os├│b z zespo┼éem Pradera-Williego;
– opracowywanie i wydawanie ksi─ů┼╝ek;
– organizowanie warsztat├│w z udzia┼éem specjalist├│w;
– dzia┼éania na rzecz promocji zdrowia i zdrowego trybu ┼╝ycia.
Odp┼éatna dzia┼éalno┼Ť─ç po┼╝ytku publicznego:
– wsp├│┼éudzia┼é w organizowaniu konferencji naukowych i wyk┼éad├│w s┼éu┼╝─ůcych
popularyzacji wiedzy o zespole Pradera-Williego;
– popularyzacj─Ö idei Stowarzyszenia, informowanie i u┼Ťwiadamianie zmierzaj─ůce do pe┼énej integracji os├│b chorych i ich rodzin ze spo┼éecze┼ästwem poprzez publikacje w┼éasne i inne;
– organizowanie rehabilitacji i wypoczynku oraz opieki medycznej; pozyskiwanie sprz─Ötu rehabilitacyjnego i pomocniczego;
– prowadzenie poradnictwa psychologicznego, prawnego oraz udzielanie informacji na temat uprawnie┼ä przys┼éuguj─ůcych osobom chorym i ich rodzinom;
– prowadzenie zaj─Ö─ç grupowych, indywidualnych maj─ůcych na celu usprawnienie lub/i wspieranie funkcjonowania os├│b chorych z post─Öpuj─ůc─ů niepe┼énosprawno┼Ťci─ů intelektualn─ů i fizyczn─ů w r├│┼╝nych rolach spo┼éecznych, w r├│┼╝nych ┼Ťrodowiskach;
– opracowywanie i wydawanie ksi─ů┼╝ek;
– organizowanie warsztat├│w z udzia┼éem specjalist├│w;
– dzia┼éania na rzecz promocji zdrowia i zdrowego trybu ┼╝ycia.
Rozdział III
Członkostwo
┬ž 8
Cz┼éonkowie Stowarzyszenia dziel─ů si─Ö na:
1. zwyczajnych,
2. wspieraj─ůcych,
3. honorowych.
┬ž 9
1. Cz┼éonkiem zwyczajnym mo┼╝e by─ç osoba fizyczna maj─ůca pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, a tak┼╝e osoba fizyczna niepe┼énoletnia po uzyskaniu zgody opiekuna prawnego.
2. Cudzoziemcy mog─ů wst─Öpowa─ç do Stowarzyszenia na zasadach obowi─ůzuj─ůcych obywateli polskich, bez wzgl─Ödu na ich miejsce zamieszkania.
┬ž 10
1. Członek zwyczajny ma prawo:
– wybiera─ç i by─ç wybieranym do w┼éadz Stowarzyszenia,
– uczestniczy─ç w zebraniach Stowarzyszenia,
– zg┼éasza─ç uwagi i wnioski zmierzaj─ůce do zwi─Ökszenia efektywno┼Ťci dzia┼éalno┼Ťci
Stowarzyszenia,
– g┼éosowa─ç we wszystkich sprawach poddanych pod g┼éosowanie.
2. Do obowi─ůzk├│w cz┼éonk├│w nale┼╝y:
– regularne op┼éacanie sk┼éadek cz┼éonkowskich,
– aktywny udzia┼é w realizacji statutowych zada┼ä i cel├│w,
– przestrzeganie statutu i uchwa┼é organ├│w Stowarzyszenia.
┬ž 11
1. Cz┼éonkiem wspieraj─ůcym mo┼╝e by─ç osoba prawna lub fizyczna, kt├│ra wspomaga Stowarzyszenie finansowo, organizacyjnie, sprz─Ötowo lub w inny zadeklarowany spos├│b.
2. Cz┼éonkiem wspieraj─ůcym zostaje si─Ö poprzez z┼éo┼╝enie o┼Ťwiadczenia woli oraz okre┼Ťlenie sposobu pomocy Zarz─ůdowi Stowarzyszenia, kt├│ry podejmuje w tej kwestii stosown─ů uchwa┼é─Ö.
3. Cz┼éonkowie wspieraj─ůcy nie posiadaj─ů biernego i czynnego prawa wyborczego do w┼éadz Stowarzyszenia.
4. Cz┼éonek wspieraj─ůcy ma prawo:
– bra─ç udzia┼é z g┼éosem doradczym w zebraniach i pracach Stowarzyszenia; osoby
prawne przez upowa┼╝nionego przedstawiciela,
– zg┼éasza─ç wnioski dotycz─ůce dzia┼éalno┼Ťci Stowarzyszenia.
5. Cz┼éonek wspieraj─ůcy ma obowi─ůzek wype┼énia─ç zadeklarowan─ů pomoc oraz przestrzega─ç Statutu i uchwa┼é w┼éadz Stowarzyszenia.
┬ž 12
1. Cz┼éonkiem honorowym, za jego zgod─ů, mo┼╝e by─ç osoba fizyczna, kt├│ra jest szczeg├│lnie zas┼éu┼╝ona dla Stowarzyszenia i rozwoju jego dzia┼éalno┼Ťci. Decyzje o nadaniu tej godno┼Ťci podejmuje Walne Zebranie cz┼éonk├│w Stowarzyszenia, na wniosek Zarz─ůdu.
2. Cz┼éonkom honorowym przys┼éuguj─ů wszystkie prawa cz┼éonka zwyczajnego z wyj─ůtkiem biernego prawa wyborczego. Ponadto cz┼éonek honorowy zwolniony jest z obowi─ůzku op┼éacania sk┼éadek cz┼éonkowskich.
3. Cz┼éonek honorowy ma obowi─ůzek przestrzega─ç statut i uchwa┼éy w┼éadz Stowarzyszenia oraz bra─ç udzia┼é w realizacji zada┼ä i cel├│w statutowych.
4. Cz┼éonkostwa honorowego pozbawia uchwa┼é─ů podj─Öt─ů zwyk┼é─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éos├│w Walne Zebranie na wniosek Zarz─ůdu lub Komisji Rewizyjnej.
┬ž 13
Cz┼éonkostwo zwyczajne nabywa si─Ö nast─Öpuj─ůco:
– z┼éo┼╝enie deklaracji pisemnej,
– uchwa┼é─Ö w sprawie przyj─Öcia w poczet cz┼éonk├│w podejmuje Zarz─ůd na najbli┼╝szym posiedzeniu, ale nie p├│┼║niej ni┼╝ w terminie 2 miesi─Öcy od daty z┼éo┼╝enia deklaracji,
– w przypadku podj─Öcia przez Zarz─ůd decyzji odmownej przys┼éuguje kandydatowi odwo┼éanie do Komisji Rewizyjnej w ci─ůgu 14 dni.
┬ž 14
Członkostwo ustaje wskutek:
– dobrowolnego wyst─ůpienia ze Stowarzyszenia zg┼éoszonego na pi┼Ťmie do Zarz─ůdu,
– ┼Ťmierci cz┼éonka,
– likwidacji Stowarzyszenia,
– wykluczenia ze Stowarzyszenia z powodu nieprzestrzegania postanowie┼ä statutu, regulamin├│w i uchwa┼é w┼éadz Stowarzyszenia lub dzia┼éania na szkod─Ö Stowarzyszenia.
Wykluczenie nast─Öpuje w wyniku uchwa┼éy Walnego Zebrania podj─Öt─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů 2/3 g┼éos├│w na wniosek Zarz─ůdu, Komisji Rewizyjnej, albo co najmniej 5 cz┼éonk├│w Stowarzyszenia, pisemnej uchwa┼éy Zarz─ůdu wobec cz┼éonka, kt├│ry zalega z op┼éaceniem sk┼éadek za 2 lata – ze skutkiem od daty uchwa┼éy. Uchwa┼éa o pozbawieniu cz┼éonkostwa powinna by─ç poprzedzona pisemnym wezwaniem do uiszczenia zaleg┼éych sk┼éadek w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Od uchwa┼éy Zarz─ůdu przys┼éuguje odwo┼éanie do Walnego Zebrania w ci─ůgu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o pozbawieniu cz┼éonkostwa. Uchwa┼éa Walnego Zebrania jest ostateczna,
– cofni─Öcia zgody opiekuna prawnego osoby niepe┼énoletniej,
– utraty osobowo┼Ťci prawnej przez osob─Ö prawn─ů,
– utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku.
Rozdział IV
Struktura organizacyjna
┬ž 15
W┼éadzami Stowarzyszenia s─ů:
– Walne zebranie,
– Zarz─ůd,
– Komisja Rewizyjna.
┬ž 16
Walne Zebranie cz┼éonk├│w jest najwy┼╝sz─ů w┼éadz─ů Stowarzyszenia. Stanowi go og├│┼é cz┼éonk├│w zwyczajnych.
┬ž 17
Do kompetencji Walnego Zebrania nale┼╝─ů wszystkie sprawy nie zastrze┼╝one do kompetencji innych organ├│w Stowarzyszenia, a w szczeg├│lno┼Ťci
– ustalenie kierunk├│w dzia┼éalno┼Ťci Stowarzyszenia,
– wyb├│r i odwo┼éanie Zarz─ůdu lub jego poszczeg├│lnych cz┼éonk├│w,
– wyb├│r i odwo┼éanie cz┼éonk├│w Komisji Rewizyjnej,
– przyjmowanie rocznych sprawozda┼ä z dzia┼éalno┼Ťci tych organ├│w i udzielanie im absolutorium,
– nadanie godno┼Ťci cz┼éonka honorowego,
– podj─Öcie uchwa┼éy o likwidacji Stowarzyszenia,
– ustalenie wysoko┼Ťci sk┼éadek cz┼éonkowskich,
– rozpatrywanie odwo┼éania od uchwa┼é Zarz─ůdu wniesionego przez cz┼éonk├│w Stowarzyszenia,
– uchwalanie regulamin├│w wewn─Ötrznych,
– ustalanie zasad gospodarowania funduszami i maj─ůtkiem Stowarzyszenia,
– podejmowanie uchwa┼é o przynale┼╝no┼Ťci do innych organizacji,
– podejmowanie uchwa┼é o pozbawieniu miana cz┼éonka wspieraj─ůcego lub cz┼éonka honorowego,
– uchwalanie zmian statutu,
– zatwierdzanie sprawozda┼ä finansowych.
┬ž 18
Walne Zebranie, po otwarciu go przez Prezesa Zarz─ůdu, wybiera Przewodnicz─ůcego.
┬ž 19
Walne Zebranie mo┼╝e by─ç:
– zwyczajne,
– nadzwyczajne.
┬ž 20
1. Walne Zebranie zwyczajne zwo┼éywane jest przez Zarz─ůd przynajmniej jeden raz w roku drog─ů listown─ů lub za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej pod warunkiem z┼éo┼╝enia przez danego cz┼éonka o┼Ťwiadczenia, w kt├│rym wyrazi on zgod─ů na takie zawiadamianie go i wska┼╝e adres poczty elektronicznej. Przedmiotowe zawiadomienia b─Öd─ů nadawane co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
2. Porz─ůdek zebrania musi by─ç zamieszczony w li┼Ťcie. Propozycje uzupe┼éniaj─ůce do porz─ůdku obrad mo┼╝na zg┼éasza─ç do trzeciego dnia roboczego przed terminem zebrania lub podczas Walnego Zebrania je┼Ťli wyrazi zgod─Ö 2/3 og├│┼éu obecnych.
3. Porz─ůdek obrad jest dost─Öpny w siedzibie Stowarzyszenia i na stronie internetowej Stowarzyszenia.
4. Uchwa┼éy podj─Öte z naruszeniem przepis├│w niniejszego paragrafu s─ů niewa┼╝ne.
┬ž 21
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwo┼éuje Zarz─ůd w nast─Öpuj─ůcych przypadkach:
– z w┼éasnej inicjatywy,
– na pisemne ┼╝─ůdanie Komisji Rewizyjnej,
– na pisemne ┼╝─ůdanie co najmniej 1/3 og├│┼éu cz┼éonk├│w.
┬ž 22
Walne Zebrania s─ů protoko┼éowane, a uchwa┼éy zapadaj─ů zwyk┼é─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éos├│w w g┼éosowaniu jawnym chyba, ┼╝e Walne zebranie podejmie uchwa┼é─Ö o g┼éosowaniu tajnym.
┬ž 23
Je┼╝eli w pierwszym terminie na posiedzeniu Walnego Zebrania nie uczestniczy co najmniej po┼éowa liczby cz┼éonk├│w, w├│wczas w drugim terminie posiedzenia uchwa┼éy mog─ů by─ç podj─Öte wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éos├│w oddanych przez cz┼éonk├│w obecnych. Drugi termin powinien by─ç podany w zawiadomieniu o
pierwszym posiedzeniu i nie mo┼╝e by─ç wyznaczony wcze┼Ťniej ni┼╝ po up┼éywie co najmniej 15 minut po pierwszym terminie.
┬ž 24
Tryb powo┼éania i odwo┼éania Zarz─ůdu okre┼Ťla ┬ž 26. Tryb powo┼éania i odwo┼éania Komisji Rewizyjnej okre┼Ťla ┬ž 27.
┬ž 25
1. Zarz─ůd Stowarzyszenia ÔÇô jest organem wykonawczym Stowarzyszenia i reprezentuje go na zewn─ůtrz. Zarz─ůd odpowiada za swoj─ů prac─Ö przed Walnym Zebraniem cz┼éonk├│w.
2. Do zakresu dzia┼éania Zarz─ůdu nale┼╝y w szczeg├│lno┼Ťci:
– realizacja uchwalonego przez Walne Zebranie programu oraz innych uchwa┼é
Walnego Zebrania,
– kierowanie bie┼╝─ůc─ů prac─ů Stowarzyszenia i zarz─ůdzanie jego maj─ůtkiem,
– podejmowanie uchwa┼é dotycz─ůcych przyj─Öcia w poczet cz┼éonk├│w lub odmowie,
– podejmowanie uchwa┼é o pozbawieniu cz┼éonkostwa z powodu niep┼éacenia sk┼éadek za okres co najmniej 2 lat,
– reprezentowanie Stowarzyszenia na zewn─ůtrz,
– zawieranie um├│w z innymi podmiotami,
– rozpatrywanie spor├│w mi─Ödzy cz┼éonkami,
– sk┼éadanie wniosk├│w o wykluczenie cz┼éonka Stowarzyszenia,
– sporz─ůdzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z dzia┼éalno┼Ťci za ka┼╝dy rok i sk┼éadanie tych sprawozda┼ä Walnemu Zebraniu,
– zarz─ůdzanie maj─ůtkiem i funduszami Stowarzyszenia,
– uchwalanie plan├│w dzia┼éalno┼Ťci i preliminarzy bud┼╝etowych oraz ich realizacja,
– zwo┼éywanie Walnego Zebrania.
3. Zarz─ůd jest upowa┼╝niony do podejmowania zobowi─ůza┼ä maj─ůtkowych, zawierania um├│w, udzielania pe┼énomocnictwa, sk┼éadania o┼Ťwiadcze┼ä woli we wszystkich sprawach niemaj─ůtkowych. We wszystkich tych sprawach wymagane jest wsp├│┼édzia┼éanie i podpisy dw├│ch cz┼éonk├│w Zarz─ůdu, prezesa i skarbnika Zarz─ůdu lub innych os├│b upowa┼╝nionych przez Zarz─ůd.
4. Uchwa┼éy Zarz─ůdu podejmowane s─ů zwyk┼é─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éos├│w przy obecno┼Ťci minimum po┼éowy cz┼éonk├│w, a przy r├│wnej ilo┼Ťci decyduje g┼éos prezesa/przewodnicz─ůcego
5. Zarz─ůd zbiera si─Ö w ustalonym przez siebie terminie, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej ni┼╝ raz na sze┼Ť─ç miesi─Öcy.
6. Szczeg├│┼éowe zasady dzia┼éania Zarz─ůdu okre┼Ťla regulamin uchwalony przez Zarz─ůd.
┬ž 26
1. Zarz─ůd Stowarzyszenia sk┼éada si─Ö z siedmiu wybranych na okres kadencji os├│b, w tym:
– Prezesa wybieranego przez Walne Zebranie w g┼éosowaniu jawnym i bezpo┼Ťrednim
– Pozosta┼éych Cz┼éonk├│w Zarz─ůdu, w tym Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i trzech Cz┼éonk├│w
2. Sk┼éad Zarz─ůdu wybierany jest na Walnym Zebraniu w g┼éosowaniu jawnym i bezpo┼Ťrednim. Zarz─ůd sam ustala funkcje dla poszczeg├│lnych os├│b.
3. Odwo┼éanie Zarz─ůdu mo┼╝e nast─ůpi─ç na wniosek Komisji Rewizyjnej b─ůd┼║ pi─Öciu cz┼éonk├│w Stowarzyszenia uchwa┼é─ů Walnego Zebrania wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éos├│w 2/3 cz┼éonk├│w obecnych na zebraniu.
4. Kadencja Zarz─ůdu wynosi cztery lata.
5. Cz┼éonkowie Zarz─ůdu nie mog─ů by─ç skazani wyrokiem prawomocnym za przest─Öpstwo umy┼Ťlne ┼Ťcigane z oskar┼╝enia publicznego lub przest─Öpstwo skarbowe.
6. Cz┼éonkami Zarz─ůdu mog─ů by─ç wy┼é─ůcznie krewni I i II stopnia lub opiekunowie prawni os├│b z zespo┼éem Pradera-Williego.
┬ž 27
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków i wybiera ze swego grona
Przewodnicz─ůcego, wiceprzewodnicz─ůcego i jednego cz┼éonka.
2. Cz┼éonk├│w Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zebranie w g┼éosowaniu jawnym i bezpo┼Ťrednim.
3. Cz┼éonek Komisji Rewizyjnej mo┼╝e by─ç w ka┼╝dym czasie odwo┼éany uchwa┼é─ů Walnego Zgromadzenia podj─Öt─ů w g┼éosowaniu jawnym i bezpo┼Ťrednim zwyk┼é─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éos├│w oddanych.
4. Cz┼éonkowie Komisji Rewizyjnej nie mog─ů by─ç:
– cz┼éonkami Zarz─ůdu ani pozostawa─ç z nimi w zwi─ůzku ma┼é┼╝e┼äskim, we wsp├│lnym po┼╝yciu, w stosunku pokrewie┼ästwa, powinowactwa lub podleg┼éo┼Ťci s┼éu┼╝bowej;
– skazani wyrokiem prawomocnym za przest─Öpstwo umy┼Ťlne ┼Ťcigane z oskar┼╝enia publicznego lub przest─Öpstwo skarbowe.
5. Kadencja Komisji Rewizyjnej wynosi cztery lata.
6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nale┼╝y:
– przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli dzia┼éalno┼Ťci merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
– sk┼éadanie sprawozdania na Walnym Zebraniu i zg┼éaszanie wniosk├│w o udzielenie absolutorium ust─Öpuj─ůcemu Zarz─ůdowi,
– przedstawienie Zarz─ůdowi protoko┼é├│w pokontrolnych wraz z wnioskami,
– prowadzenie okresowych kontroli op┼éacania sk┼éadek cz┼éonkowskich,
– sk┼éadanie wniosku o zwo┼éanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
– sk┼éadanie wniosku o wykluczenie cz┼éonka Stowarzyszenia.
7. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
8. Przewodnicz─ůcy Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia z g┼éosem doradczym w posiedzeniach Zarz─ůdu.
┬ž 27a
W razie zmniejszenia si─Ö sk┼éadu w┼éadz Stowarzyszenia wymienionych w ┬ž 15 lit. b i c w czasie trwania kadencji, uzupe┼énienie ich sk┼éadu mo┼╝e nast─ůpi─ç w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonuj─ů pozostali cz┼éonkowie organu, kt├│rego sk┼éad uleg┼é zmniejszeniu. W tym trybie mo┼╝na powo┼éa─ç nie wi─Öcej ni┼╝ po┼éow─Ö sk┼éadu organu. Zmiany winno uchwali─ç najbli┼╝sze Walne Zebranie.
Rozdział V
Fundusze i maj─ůtek Stowarzyszenia
┬ž 28
Na fundusze Stowarzyszenia sk┼éadaj─ů si─Ö:
– sk┼éadki cz┼éonkowskie,
– darowizny, subwencje, zapisy i dotacje,
– inne wp┼éywy maj─ůtkowe.
Stowarzyszenie mo┼╝e nieodp┼éatnie otrzymywa─ç na w┼éasno┼Ť─ç lub do u┼╝ywania ruchomo┼Ťci, nieruchomo┼Ťci oraz inne prawa maj─ůtkowe.
┬ž 29
Stowarzyszenie nie ma prawa:
– udzielania po┼╝yczek lub zabezpieczania zobowi─ůza┼ä maj─ůtkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej cz┼éonk├│w, cz┼éonk├│w organ├│w lub pracownik├│w oraz os├│b, z kt├│rymi cz┼éonkowie, cz┼éonkowie organ├│w oraz pracownicy organizacji pozostaj─ů w zwi─ůzku ma┼é┼╝e┼äskim, we wsp├│lnym po┼╝yciu albo w stosunku pokrewie┼ästwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie┼ästwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s─ů zwi─ůzani z tytu┼éu przysposobienia, opieki lub kurateli (zwanych dalej ÔÇ×osobami bliskimiÔÇŁ);
– przekazywania maj─ůtku Stowarzyszenia na rzecz jego cz┼éonk├│w, cz┼éonk├│w organ├│w lub pracownik├│w oraz ich os├│b bliskich, na zasadach innych ni┼╝ w stosunku do os├│b trzecich, w szczeg├│lno┼Ťci je┼╝eli przekazanie to nast─Öpuje bezp┼éatnie lub na preferencyjnych warunkach;
– wykorzystywania maj─ůtku Stowarzyszenia na rzecz cz┼éonk├│w, cz┼éonk├│w organ├│w lub pracownik├│w oraz ich os├│b bliskich, na zasadach innych ni┼╝ w stosunku do os├│b trzecich, chyba ┼╝e to wykorzystanie bezpo┼Ťrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o kt├│rym mowa w art. 3 ust 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia┼éalno┼Ťci po┼╝ytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 03.96.873);
– zakupywania na szczeg├│lnych zasadach towar├│w i us┼éug od podmiot├│w, w kt├│rych uczestnicz─ů cz┼éonkowie organizacji, cz┼éonkowie jej organ├│w lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych ni┼╝ w stosunku do os├│b trzecich lub po cenach rynkowych.
Rozdział VI
Zmiana Statutu i likwidacja Stowarzyszenia
┬ž 30
Zmiana Statutu lub likwidacja Stowarzyszenia wymagaj─ů podj─Öcia uchwa┼éy przez Walne Zebranie cz┼éonk├│w wi─Ökszo┼Ťci─ů 2/3 g┼éos├│w cz┼éonk├│w obecnych na zebraniu.
┬ž 31
1. Do dyspozycji zbywaj─ůcych mienie Stowarzyszenia potrzebna jest akceptacja Komisji Rewizyjnej.
2. G├│rn─ů granic─Ö wysoko┼Ťci zobowi─ůza┼ä, kt├│re mo┼╝e zaci─ůgn─ů─ç Zarz─ůd musi okre┼Ťli─ç Walne Zebranie cz┼éonk├│w.
┬ž 32
1. W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Walne Zebranie powołuje likwidatora celem przeprowadzenia likwidacji.
2. Likwidator przeprowadza likwidacj─ů w mo┼╝liwie najkr├│tszym czasie i w tym celu podejmuje czynno┼Ťci okre┼Ťlone w ustawie o stowarzyszeniach.
3. Po zako┼äczeniu likwidacji maj─ůtek przeznacza si─Ö na cel okre┼Ťlony w uchwale Walnego Zebrania o likwidacji.
┬ž 33
Likwidator zg┼éosi do S─ůdu wniosek o wykre┼Ťlenie Stowarzyszenia z Krajowego Rejestru S─ůdowego.
┬ž 34
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje si─Ö odpowiednio przepisy ustawy ÔÇ×Prawo o stowarzyszeniachÔÇŁ.

Masz w rodzinie osob─Ö
z zespołem Pradera-Williego?

Skontaktuj si─Ö z nami aby otrzyma─ç informacj─Ö lub pomoc!